Borítókép

Szakmai Beszámoló

 

Időpont: 2018. április 5., 12:30

Helyszín: Alsózsolca, Gyermekjóléti Szolgálat

Jelenlévők: jelenléti ív szerint

 

A szakmai kerekasztal célja Alsózsolca Városában megvalósuló, TOP-5.2.1-15-B01-2016-00013 kódszámú, „Komplex együttműködési programok Alsózsolcán” elnevezésű projekt bemutatása a jelenlévőknek. Továbbá a szociális, oktatási-nevelési, egészségügyi, civil, egyházi területen tevékenykedő szervezetek közötti párbeszéd erősítése, hálózat építése, problémák feltárása és közös gondolkodás volt. A pályázatot Nyilas Bernadett, szakmai vezető ismertette. Az előd pályázatot és annak tapasztalatait Zámbó Attiláné részletezte.

 

Főbb programelemek:

 • Az egyének és családok önálló életvezetési, háztartás- gazdálkodási képességeinek. fejlesztése; adósságkezelési tanácsadás nyújtása.
 • Hagyományőrzés és nyelvi kultúra ápolása.
 • Több generációs családi nap, családi délutánok.
 • Környezettudatosság fejlesztése.
 • A telepen élő tanulók felzárkóztatása, képesség- és kompetenciafejlesztése.
 • Iskoláskorú gyermekek iskolai előmenetelének iskolán kívüli támogatása, táborozás, táborjellegű egész napos foglalkozások gyermekek számára.
 • Fejlesztő, feszültség- feldolgozó, pozitív mintákat közvetítő játékos szabadidős programok, pedagógiai foglalkozások.
 • Egészségügyi szűrések, egészségfejlesztési, felvilágosító, családi életre felkészítő tréningek, egészségnapok.
 • Étkezési szokások, gyermek étkeztetési szokások formálása - Korai fejlődést elősegítő szolgáltatások.
 • A helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése, hálózatépítés, szemléletformálás különböző rendezvények, workshopok rendezésével.
 • Képzések szervezése, melyek elején és végén kompetenciamérést végzett a hallgatók körében.
 • Közösségfejlesztő rendezvény szervezése a célterület és a település egyéb részeinek lakói közötti kapcsolatépítés céljából.

 

A kerekasztalon megjelent résztvevők aktívak, érdeklődőek voltak, a programmal kapcsolatban együttműködésükről, segítő szándékukról biztosítottak.

 

Alsózsolca, 2018.04.05.

 

                                                                      A beszámolót készítette:

                                                                                                                        Halász-Szabó Linda

                                                                                                                 Szociális munkás koordinátor

Automatikus kiléptetés...

Inaktivitás miatt hamarosan ki fog lépni a felhasználói fiókjából.